"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 100 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007.
26-12-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - LĐTB&XH quận Bình Thủy.
26-12-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2007.
25-12-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v ban hành Quy định tổ chức đấu thầu thu phí năm 2007.
22-12-2006 Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
18-12-2006 Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ thành phố Cần Thơ.
17-11-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành bổ sung Phụ lục IX "Hồ sơ của Công an thành phố" theo Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan.
16-11-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền v/v ban hành Chương trình tiết kiệm trong sử dụng điện giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn huyện Phong Điền.
13-11-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 1873/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 và Quyết định số 1894/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 của UBND quận Bình Thủy.
03-11-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo.
03-11-2006 Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
03-11-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-10-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
16-10-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
11-10-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường Trà Nóc quận Bình Thủy.
11-10-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy.
26-09-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành quy chế phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
19-09-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố.
12-09-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
06-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Ninh Kiều về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
32,318,844 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner