"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - LĐTB&XH quận Bình Thủy.
13-11-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 1873/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 và Quyết định số 1894/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 của UBND quận Bình Thủy.
19-10-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
11-10-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường Trà Nóc quận Bình Thủy.
11-10-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy.
31-08-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc công bố danh mục đường phố được phép sử dụng tạm thời một phần bên trong vỉa hè trên địa bàn quận Bình Thủy.
15-08-2006 Quyết định số 1894/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND quận Bình Thủy thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
08-08-2006 Quyết định số 1873/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,235 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner