"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2007.
21-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thu – chi ngân sách năm 2006 và dự toán thu – chi ngân sách năm 2007.
21-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo.
21-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn năm 2006 của huyện Cờ Đỏ.
26-07-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006.
26-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2005.
26-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2006.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner