"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 22 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc Quyết định định mức và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của quận Ô Môn.
27-12-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu ổn định từ năm 2007 đến năm 2010 cho các phường thuộc quận Ô Môn.
27-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn.
27-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2006 - 2010) của quận Ô Môn.
27-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo.
27-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của quận Ô Môn năm 2007 và những năm tiếp theo.
01-09-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh địa giới chia tách phường Châu Văn Liêm.
28-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006.
28-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 của quận Ô Môn.
28-07-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006.
28-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ kinh phí công trình năm 2005 & bổ sung dự toán chi ngân sách quận đợt 01 năm 2006.
28-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2006.
04-01-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006.
04-01-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn Về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn.
04-01-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc giao tỉ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu năm 2006 cho các phường thuộc quận Ô Môn.
04-01-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách.
04-01-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh địa giới chia tách phường Châu Văn Liêm.
04-01-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về phân bổ nguồn vốn XDCB năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner