"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và thu các loại quỹ năm 2007.
20-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
20-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v thu - chi ngân sách năm 2006.
20-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
20-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v Xây dựng kế hoạch nâng cấp các công trình GTNT năm 2007.
20-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền /v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.
25-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm, kế hoạch thu - chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2006.
25-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v điều chỉnh - bổ sung - phân bổ ngân sách 06 tháng đầu năm 2006, khai thác quỹ đất công, thu gom xử lý rác vệ sinh môi trường năm 2006.
25-07-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006.
25-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2004 - 2009.
25-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước và thu các loại quỹ năm 2005.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,318,545 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner