"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 92 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007.
26-12-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2007.
22-12-2006 Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
19-12-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi thành phố Cần Thơ.
18-12-2006 Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ thành phố Cần Thơ.
30-11-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý công tác đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.
23-11-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
17-11-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành bổ sung Phụ lục IX "Hồ sơ của Công an thành phố" theo Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan.
03-11-2006 Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
03-11-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
16-10-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
13-10-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan 3 cấp và thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
06-10-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.
19-09-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố.
12-09-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
29-08-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
28-08-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thiết lập hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý việc khai báo tạm trú của người nước ngoài, việt kiều tại khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ... trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
17-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
16-08-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.
16-08-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Chương trình tiết kiệm trong sử dụng điện giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner