"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền v/v ban hành Chương trình tiết kiệm trong sử dụng điện giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn huyện Phong Điền.
24-08-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
22-08-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền v/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị và tham dự hội, họp.
18-07-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền v/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
18-07-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền v/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phong Điền.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner