"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v Quyết định định mức, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
26-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất huyện Thốt Nốt giai đoạn (2006 - 2010).
26-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007 và những năm tiếp theo.
28-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006.
28-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v quyết toán ngân sách huyện năm 2005.
28-07-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,319,207 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner