"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-11-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo.
26-09-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành quy chế phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
21-08-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010.
01-08-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tăng cường công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
01-08-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
01-08-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Thạnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,319,287 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner