"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 21 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
05-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ.
05-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường và công trình công cộng.
05-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa, thông tin và nghệ thuật.
05-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
05-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ.
05-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020.
05-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Cần Thơ.
05-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở.
05-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
05-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
11-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
11-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về hỗ trợ đầu tư.
11-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015.
11-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện thực hiện.
11-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ.
11-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đối với Cộng tác viên phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; Dân số - kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
11-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ Nhân viên y tế tại các khu vực thuộc phường, ấp thuộc thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
11-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,253,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner