"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2018           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
08-11-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.
08-11-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.
14-08-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số điểm Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
08-08-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thi đua, khen thưởng.
20-07-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
06-07-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
06-07-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
04-07-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
03-07-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính.
18-06-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
23-04-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
19-04-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
06-04-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
16-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
13-03-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
13-03-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
08-02-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà.
30-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
05-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,257,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner