"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2021           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 22 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình.
17-12-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn.
23-11-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-11-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-11-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND/2 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tính giá thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-11-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND/3 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-11-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030.
09-11-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024).
27-10-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
20-09-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.
19-07-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn.
15-07-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hệ số điều chỉnh giá đất.
29-06-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
28-06-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý công chức.
31-03-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công.
18-03-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông.
18-03-2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
18-03-2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
10-03-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
25-02-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,266,747 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner