"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 92 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Cái Răng.
19-12-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 quận Bình Thủy.
16-12-2008 Nghị quyết số : 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Ninh Kiều.
16-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của huyện Thốt Nốt.
16-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
12-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
12-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu cho các xã, thị trấn.
12-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung.
12-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch chi nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2009.
12-12-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008, điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện cuối năm 2008 và dự toán thu, chi năm 2009.
12-12-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009.
12-12-2008 Nghị quyết số 64/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc quy định mức khen thưởng cho tập thể có thành tích trong công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách và xây dựng giao thông nông thôn.
11-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 của quận Ô Môn.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
32,258,037 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner