"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy định chế độ họp, hội nghị trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc quận Bình Thủy.
16-07-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy.
16-07-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
02-04-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Bồi thường thiệt hại - Giải phóng mặt bằng quận Bình Thủy.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,318,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner