"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân quận Cái Răng           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Cái Răng ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Cái Răng.
25-06-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2008.
25-06-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007.
25-06-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên quận Cái Răng.
25-06-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất quận Cái Răng năm 2008.
19-05-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính quận Cái Răng để thành lập năm phường; chia tách, thành lập quận Hưng Phú và tiếp nhận hai phường thuộc quận Phong Điền trực thuộc thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner