"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Nghị quyết số : 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Ninh Kiều.
16-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
04-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008.
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008.
04-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc quyết toán ngân sách năm 2007.
04-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
04-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách phường Hưng Lợi, phường Xuân Khánh và phường Cái Khế để thành lập các đơn vị hành chính mới thuộc quận Ninh Kiều.
04-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v đặt tên đường trên địa bàn quận Ninh Kiều.
04-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng hỗ trợ kinh phí tạm thời cho bếp ăn tập thể của lực lượng dân quân thường trực tại các phường thuộc quận Ninh Kiều.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,318,758 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner