"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 của quận Ô Môn.
11-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận Ô Môn.
01-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008.
01-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của quận Ô Môn.
01-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc quyết định bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của quận Ô Môn.
01-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2008.
01-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh, bổ sung giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu ổn định từ năm 2008 đến năm 2010 cho các phường thuộc quận Ô Môn.
01-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của quận Ô Môn năm 2008.
01-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính các phường Thới An, Phước Thới, Trường Lạc và phường Châu Văn Liêm thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,237,073 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner