"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc mức khen thưởng cụm thi đua hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008.
01-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2008 và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008.
01-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007.
01-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008.
01-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc cho chủ trương đầu tư, thi công các công trình bức xúc trên địa bàn huyện Phong Điền.
20-05-2008 Nghị quyết số : 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua Đề án điều chỉnh, thành lập mới 03 xã của huyện Phong Điền; thành lập quận Phong Điền thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner