"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 117 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức giá nhà, công trình, vật kiến trúc dùng để thu thuế xây dựng và các loại phí, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố.
26-12-2008 Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-12-2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-12-2008 Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.
18-12-2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
09-12-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
25-11-2008 Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.
25-11-2008 Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
18-11-2008 Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý bến khách ngang sông.
13-11-2008 Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.
11-11-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
07-11-2008 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế Tổ chức Thi đua và Xét khen thưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
03-11-2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
13-10-2008 Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về mức phụ cấp hàng tháng, chế độ công tác phí, trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.
22-09-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-09-2008 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
22-09-2008 Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí dự thi, dự tuyển.
22-09-2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-09-2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương.
19-09-2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,948 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner