"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2016           Ủy ban nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ô Môn.
10-06-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn.
10-03-2016 Chỉ thị số 02/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Ô Môn.
08-03-2016 Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn quận Ô Môn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,253,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner