"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2016           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 41 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu giá dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
21-12-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
15-12-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp.
24-11-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông.
23-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí.
22-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
22-11-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng.
19-10-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
19-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
11-10-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.
05-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ.
27-09-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
26-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí.
23-09-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức.
23-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức.
09-09-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-08-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động.
11-08-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.
18-07-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích xã hội hóa giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.
13-07-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
32,253,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner