"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2023           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 24 văn bản được ban hành trong năm 2023:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-09-2023 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
12-09-2023 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước.
07-09-2023 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-07-2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ.
11-07-2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
11-07-2023 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
11-07-2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên, đổi tên đường.
11-07-2023 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ.
07-07-2023 Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
07-07-2023 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
05-07-2023 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc phối hợp giữa cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-06-2023 Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học.
09-06-2023 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
09-06-2023 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
06-06-2023 Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-06-2023 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-06-2023 Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
07-04-2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
17-03-2023 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí.
27-02-2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,312,975 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner