"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 63 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách quận năm 2011 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách).
17-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 huyện Vĩnh Thạnh.
17-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
17-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 quận Cái Răng.
16-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền.
16-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm 2011 - 2015 huyện Phong Điền.
16-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2011 huyện Phong Điền.
16-12-2010 Nghị quyết số SỐ 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2011.
15-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
15-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách).
03-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
03-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
03-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách).
03-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
32,237,027 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner