"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân quận Cái Răng           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc kiện toàn tổ chức hoạt động hòa giải của Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai và Tổ hòa giải cơ sở.
29-09-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Cái Răng.
26-07-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cái Răng.
26-07-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Cái Răng.
26-07-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn quận.
18-05-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn quận Cái Răng.
09-04-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,237,121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner