"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 (từ ngy 01/01 - 28/02/2011).
23-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ninh Kiều.
08-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Ninh Kiều.
25-02-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2010.
27-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010.
12-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.
11-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,323,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner