"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
15-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách).
15-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.
15-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2009.
15-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,200 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner