"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc ban hành quy định hành lang bảo vệ đường giao thông nông thôn, đường huyện, đường xã.
13-09-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện.
11-08-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thới Lai.
22-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
22-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
19-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,237,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner