"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 225 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn quận Ninh Kiều.
29-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách; tỷ lệ phân chia các nguồn thu cho các xã, thị trấn; khoán kinh phí cho các cơ quan nhà nước, Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v vận động nhân dân đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2007 sang nguồn vốn sự nghiệp giao thông, thủy lợi năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc Quyết định định mức và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của quận Ô Môn.
27-12-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu ổn định từ năm 2007 đến năm 2010 cho các phường thuộc quận Ô Môn.
27-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn.
27-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2006 - 2010) của quận Ô Môn.
27-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo.
27-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của quận Ô Môn năm 2007 và những năm tiếp theo.
26-12-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - LĐTB&XH quận Bình Thủy.
26-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v Quyết định định mức, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007.
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang: 
32,255,996 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner