Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2021 Kế hoạch số 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn TP. Cần Thơ. 
14-09-2021 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025. 
27-08-2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025. 
27-08-2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021. 
27-08-2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ. 
27-08-2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương dừng thực hiện và kết thúc các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không triển khai. 
27-08-2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. 
23-08-2021 Kế hoạch số 178/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
05-08-2021 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. 
28-07-2021 Kế hoạch số 156/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030. 
07-07-2021 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác lập, điều chỉnh các Quy hoạch thành phố. 
30-06-2021 Kế hoạch số 134/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của thành phố Cần Thơ. 
25-06-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và phương án phân bổ chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025. 
14-06-2021 Kế hoạch số 125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025”, trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
14-06-2021 Kế hoạch số 124/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
27-05-2021 Kế hoạch số 112/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang - thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2020 - 2025. 
17-05-2021 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
31-03-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. 
12-03-2021 Kế hoạch số 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025. 
05-03-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung, mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành phố Cần Thơ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
25,379,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner