Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 15-10-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-09-2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 09)
28-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 10 đến trang 16)
28-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2006. (từ trang 17 đến trang 31)
28-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc quyết toán ngân sách năm 2005. (từ trang 32 đến trang 36)
06-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Ninh Kiều về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 37 đến trang 45)
01-09-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh địa giới chia tách phường Châu Văn Liêm. (từ trang 46 đến trang 47)
18-07-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền v/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 48 đến trang 73)
18-07-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền v/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phong Điền. (từ trang 74 đến trang 88)
24-08-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 89 đến trang 94)
22-08-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền v/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị và tham dự hội, họp. (từ trang 95 đến trang 98)
19-09-2006 Quyết định số 2089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thành lập Trung tâm Thông tin - Tư liệu trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 99 đến trang 100)
04-10-2006 Quyết định số 2187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của thành phố Cần Thơ về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Văn phòng TBT - Cần Thơ). (từ trang 101 đến trang 102)
01-09-2006 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007. (từ trang 103 đến trang 105)
25-09-2006 Kế hoạch số 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2006 (Từ ngày 01/10/2006 đến ngày 31/10/2006). (từ trang 106 đến trang 109)
32,284,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner