Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 05-11-2006: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 04 đến trang 13)
06-10-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 14 đến trang 21)
13-10-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan 3 cấp và thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 22 đến trang 23)
31-08-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc công bố danh mục đường phố được phép sử dụng tạm thời một phần bên trong vỉa hè trên địa bàn quận Bình Thủy. (từ trang 24 đến trang 28)
11-10-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường Trà Nóc quận Bình Thủy. (từ trang 29 đến trang 31)
11-10-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. (từ trang 32 đến trang 60)
19-10-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. (từ trang 61 đến trang 67)
20-10-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 Về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 68 đến trang 72)
13-10-2006 Quyết định số 2264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ. (từ trang 73 đến trang 79)
19-10-2006 Kế hoạch số 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai "Diễn đàn" đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện Chương trình Cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 80 đến trang 86)
25-10-2006 Kế hoạch số 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi lần II năm 2006 - thành phố Cần Thơ. (từ trang 87 đến trang 91)
25-10-2006 Công văn số 4220/UBND-NC của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 92 đến trang 96)
28-07-2006 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa IX. (từ trang 97 đến trang 98)
28-07-2006 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v miễn nhiệm ủy viên TT. HĐND và thành viên Ban thư ký kỳ họp HĐND huyện Thốt Nốt. (từ trang 99 đến trang 100)
28-07-2006 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v miễn nhiệm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện. (từ trang 101 đến trang 102)
28-07-2006 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên TT. HĐND huyện. (từ trang 103 đến trang 104)
28-07-2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban pháp chế và thành viên Ban thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa IX. (từ trang 105 đến trang 106)
32,284,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner