Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 25-11-2006: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành bổ sung Phụ lục IX "Hồ sơ của Công an thành phố" theo Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan. (từ trang 03 đến trang 05)
01-08-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 06 đến trang 13)
01-08-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 14 đến trang 37)
26-09-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành quy chế phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 38 đến trang 42)
03-11-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo. (từ trang 43 đến trang 51)
01-08-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tăng cường công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 52 đến trang 55)
21-08-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. (từ trang 56 đến trang 60)
06-11-2006 Quyết định số 2409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ủy quyền phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. (từ trang 61 đến trang 62)
06-11-2006 Quyết định số 2410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thành lập Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 63 đến trang 64)
13-11-2006 Quyết định số 2439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng - tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú 1, Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú và Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 65 đến trang 70)
13-11-2006 Quyết định số 2443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố. (từ trang 71 đến trang 79)
17-11-2006 Quyết định số 2482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thành lập Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. (từ trang 80 đến trang 81)
21-11-2006 Quyết định số 2504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Ba Mít - Bông Giếng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. (từ trang 82 đến trang 88)
03-11-2006 Kế hoạch số 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ Tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” thuộc chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 - 2010. (từ trang 89 đến trang 94)
22-11-2006 Kế hoạch số 40/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. (từ trang 95 đến trang 102)
22-11-2006 Công văn số 4741/UBND-QH của Ủy ban nhân dân thành phố v/v rà soát công tác quản lý, sử dụng đất, nhà tại địa phương. (trang 103)
32,284,788 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner