Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 25-12-2006: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 03 đến trang 15)
13-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) của thành phố Cần Thơ. (từ trang 16 đến trang 22)
13-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự và số lượng, mức sinh hoạt phí đối với chức danh khác ở xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực. (từ trang 23 đến trang 26)
13-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 27 đến trang 32)
13-12-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 33 đến trang 88)
13-12-2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của thành phố Cần Thơ năm 2007 và những năm tiếp theo. (từ trang 89 đến trang 93)
13-12-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. (từ trang 94 đến trang 99)
13-12-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. (từ trang 100 đến trang 111)
13-12-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2007. (từ trang 112 đến trang 113)
32,284,682 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner