Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 25-07-2006: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-06-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phân định thẩm quyền địa hạt giữa Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp. (từ trang 03 đến trang 04)
13-06-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 05 đến trang 12)
13-06-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ. (từ trang 13 đến trang 24)
15-06-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 25 đến trang 36)
16-06-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 37 đến trang 43)
22-06-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về mức chi bồi dưỡng cho công tác hòa giải ở cơ sở. (từ trang 44 đến trang 45)
08-06-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức bầu cử bổ sung Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 46 đến trang 48)
04-01-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006. (từ trang 49 đến trang 57)
04-01-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn Về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn. (từ trang 58 đến trang 63)
04-01-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc giao tỉ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu năm 2006 cho các phường thuộc quận Ô Môn. (từ trang 64 đến trang 65)
04-01-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách. (từ trang 66 đến trang 67)
04-01-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh địa giới chia tách phường Châu Văn Liêm. (từ trang 68 đến trang 69)
04-01-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về phân bổ nguồn vốn XDCB năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 70 đến trang 72)
04-01-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 73 đến trang 75)
04-01-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về Chương trình giám sát năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận. (trang 76)
08-05-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Ô Môn năm 2006. (từ trang 77 đến trang 98)
19-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v chấn chỉnh mối quan hệ làm việc, tổ chức hội nghị, thông tin báo cáo, soạn thảo văn bản. (từ trang 99 đến trang 106)
03-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v phát động chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2006. (từ trang 107 đến trang 109)
32,284,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner