Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 4-2006: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2005 Nghị quyết số 52/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án huy động vốn và trả nợ vốn vay. 
22-12-2005 Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
22-12-2005 Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
22-12-2005 Nghị quyết số 49/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v bổ sung Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND ngày 09/12/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn thành lập, sáp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận. 
22-12-2005 Nghị quyết số 48/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố Cần Thơ năm 2006. 
22-12-2005 Nghị quyết số 47/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương lập “Đề án đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010. 
22-12-2005 Nghị quyết số 46/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm. 
22-12-2005 Nghị quyết số 45/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020. 
22-12-2005 Nghị quyết số 44/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, kiểm tra và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm trên địa bàn thành phố. 
22-12-2005 Nghị quyết số 43/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2004 của thành phố Cần Thơ. 
22-12-2005 Nghị quyết số 42/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v Quyết định dự toán thu chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2006 của thành phố Cần Thơ. 
22-12-2005 Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006. 
06-12-2005 Quyết định số 74/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Phương án chuyển đổi tổ chức quản lý từ Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ loại III sang hình thức Doanh nghiệp quản lý chợ. 
05-12-2005 Quyết định số 73/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận, huyện và Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em xã, phường, thị trấn. 
02-12-2005 Chỉ thị số 22/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp cấp huyện và xã. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,284,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner