Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 123 + 124 xuất bản ngày 10-11-2009: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 05 đến trang 11)
19-10-2009 Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 12 đến trang 16)
20-10-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố. (từ trang 17 đến trang 22)
21-10-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 23 đến trang 24)
30-10-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 25 đến trang 26)
26-10-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc không xả rác ra đường và nơi công cộng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. (từ trang 27 đến trang 28)
20-10-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 29 đến trang 34)
05-10-2009 Quyết định số 2960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 35 đến trang 36)
05-10-2009 Quyết định số 2962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 37 đến trang 38)
05-10-2009 Quyết định số 2963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Linh Thành tại cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 39 đến trang 40)
06-10-2009 Quyết định số 2980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, để tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị thành phố Cần Thơ. (từ trang 41 đến trang 43)
07-10-2009 Quyết định số 2981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất xây dựng Trường Trung cấp du lịch Cần Thơ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 44 đến trang 46)
07-10-2009 Quyết định số 2982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại Khu dân cư An Thới, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy sử dụng để bố trí tái định cư. (từ trang 47 đến trang 50)
12-10-2009 Quyết định số 3050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 51 đến trang 52)
12-10-2009 Quyết định số 3051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy kinh phí bồi thường, hỗ trợ 11 hộ - Công trình xây dựng khu hành chính huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 53 đến trang 55)
16-10-2009 Quyết định số 3109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 56 đến trang 58)
16-10-2009 Quyết định số 3111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất bổ sung cho Sở Giao thông vận tải để đầu tư xây dựng công trình đường ô tô đến Trung tâm xã Thạnh An - Thạnh Thắng thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 59 đến trang 60)
19-10-2009 Quyết định số 3114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương. (từ trang 61 đến trang 65)
19-10-2009 Quyết định số 3118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Khu đô thị tái định cư tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 66 đến trang 68)
26-10-2009 Quyết định số 3131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Khu dân cư tại lô số 21 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 69 đến trang 71)
27-10-2009 Quyết định số 3165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 27 hộ - dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô. (từ trang 72 đến trang 75)
28-10-2009 Quyết định số 3171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. (từ trang 76 đến trang 81)
29-10-2009 Quyết định số 3205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 7 (phụ trách địa bàn quận Bình Thủy) trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường. (từ trang 82 đến trang 83)
29-10-2009 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân loại đơn vị hành chính cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 84 đến trang 88)
26,204,440 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner