Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 10-02-2010: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế. (từ trang 04 đến trang 05)
12-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã. (từ trang 06 đến trang 09)
12-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện thực hiện. (từ trang 10 đến trang 13)
12-01-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định việc quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại. (từ trang 14 đến trang 23)
20-01-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. (từ trang 24 đến trang 26)
20-01-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính. (từ trang 27 đến trang 29)
21-01-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. (từ trang 30 đến trang 44)
27-01-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (từ trang 45 đến trang 49)
11-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách năm 2010. (từ trang 50 đến trang 53)
25-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2010. (từ trang 54 đến trang 60)
25-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 61 đến trang 64)
25-12-2009 Nghị quyết số : 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 65 đến trang 66)
19-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010. (từ trang 67 đến trang 71)
12-01-2010 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi 35 lô đất tại Khu dân cư do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ đầu tư tại phường An Thới và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy sử dụng bố trí tái định cư. (từ trang 72 đến trang 74)
12-01-2010 Quyết định số 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao 5% quỹ đất thuộc dự án Khu dân cư cồn Khương do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vạn Phát đầu tư, cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều sử dụng bố trí tái định cư. (từ trang 75 đến trang 77)
18-01-2010 Quyết định số 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng Khu đô thị tái định cư thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. (từ trang 78 đến trang 80)
19-01-2010 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng. (từ trang 81 đến trang 83)
21-01-2010 Quyết định số 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng công trình cầu qua kênh Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 84 đến trang 86)
21-01-2010 Quyết định số 194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 87 đến trang 88)
28,912,996 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner