Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2021 Kế hoạch số 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021 - 2025. 
17-08-2021 Quyết định số 1823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
02-08-2021 Kế hoạch số 162/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
27-07-2021 Kế hoạch số 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030. 
22-07-2021 Quyết định số 1567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
28-06-2021 Quyết định số 1372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
14-06-2021 Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề cương Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. 
11-05-2021 Kế hoạch số 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
11-05-2021 Quyết định số 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
10-05-2021 Kế hoạch số 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030. 
22-04-2021 Quyết định số 858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
20-04-2021 Kế hoạch số 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
14-04-2021 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
06-04-2021 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án “Phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ”giai đoạn 2021 - 2025. 
22-03-2021 Kế hoạch số 67/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các Bản ghi nhớ hợp tác với các tỉnh/thành phố nước ngoài giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
22-03-2021 Quyết định số 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố. 
17-03-2021 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030, giai đoạn 2021 - 2025. 
02-03-2021 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
15-01-2021 Quyết định số 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025. 
14-01-2021 Quyết định số 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện;Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
25,073,975 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner