Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 05-02-2012: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành mức giá các loại đất năm 2012. (từ trang 03 đến trang 11)
28-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ. (từ trang 12 đến trang 15)
17-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và Phân phối nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị. (từ trang 16 đến trang 27)
05-01-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 28 đến trang 32)
08-12-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010. (từ trang 33 đến trang 38)
08-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung ngân sách năm 2009. (từ trang 39 đến trang 40)
08-12-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2012 thành phố Cần Thơ. (từ trang 41 đến trang 43)
08-12-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan hành chính và quyết định tổng biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2012 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 44 đến trang 59)
08-12-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 60 đến trang 62)
08-12-2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 63 đến trang 67)
29-12-2011 Quyết định số 3362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 68 đến trang 83)
31-01-2012 Quyết định số 232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 2617/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 2, ấp Thới Nhựt, xã An Bình, thành phố Cần Thơ (nay là phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). (từ trang 84 đến trang 85)
27-12-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2012. (từ trang 86 đến trang 88)
32,291,715 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner