Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Hội đồng nhân dân quận Cái Răng ban hành: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân loại đơn vị hành chính quận Cái Răng. 
14-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc vận động xã hội hóa đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thanh niên giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn quận Cái Răng. 
14-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc vận động xã hội hóa trong đầu tư phát triển giao thông đường bộ trên địa bàn quận Cái Răng, giai đoạn 2012-2014. 
13-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc chủ trương xây dựng nếp sống Văn hóa - Văn minh đô thị trên địa bàn quận Cái Răng giai đoạn 2011 - 2016 và định hướng đến năm 2020. 
13-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011. 
17-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 quận Cái Răng. 
17-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
17-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 
18-06-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 quận Cái Răng. 
18-06-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách quận Cái Răng. 
18-06-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2010. 
17-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng việc giao tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu cho ngân sách phường năm 2010. 
17-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 quận Cái Răng. 
17-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 
24-06-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009 quận Cái Răng. 
24-06-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2008. 
24-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Cái Răng. 
24-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 
25-06-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất quận Cái Răng năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,250,519 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner