Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 06-02-2014: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-01-2014 Quyết định số 19/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Trung Thạnh, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 04 đến trang 07)
03-01-2014 Quyết định số 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Thới Đông 2, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 08 đến trang 10)
06-01-2014 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Trung Hưng tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 11 đến trang 13)
06-01-2014 Quyết định số 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Định Môn, huyện Thới Lai. (từ trang 14 đến trang 17)
06-01-2014 Quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trung Thạnh 3 tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 18 đến trang 21)
06-01-2014 Quyết định số 26/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Thạnh Thắng 1 tại xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 22 đến trang 24)
06-01-2014 Quyết định số 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thường Thạnh tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. (từ trang 25 đến trang 27)
06-01-2014 Quyết định số 28/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Định Môn tại xã Định Môn, huyện Thới Lai. (từ trang 28 đến trang 30)
06-01-2014 Quyết định số 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trường Xuân A, tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai. (từ trang 31 đến trang 36)
06-01-2014 Quyết định số 30/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trường Xuân 2 tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. (từ trang 37 đến trang 42)
06-01-2014 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Thốt Nốt tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. (từ trang 43 đến trang 47)
06-01-2014 Quyết định số 32/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Đông Thuận tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. (từ trang 48 đến trang 54)
07-01-2014 Quyết định số 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Trường Mầm non Vàm Xáng sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. (từ trang 55 đến trang 57)
07-01-2014 Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trinh sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 58 đến trang 61)
07-01-2014 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất mở rộng dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long, tại phường Long Hoà, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 62 đến trang 65)
07-01-2014 Quyết định số 62/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Chùa Quan âm sử dụng vào mục đích đất tôn giáo tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 66 đến trang 68)
07-01-2014 Quyết định số 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Tổng Cục V - Bộ Công an quản lý, sử dụng vào mục đích đất an ninh tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. (từ trang 69 đến trang 70)
08-01-2014 Quyết định số 90/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế thị trấn Cờ Đỏ tại huyện Cờ Đỏ. (từ trang 71 đến trang 73)
08-01-2014 Quyết định số 92/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế phường Thuận An tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt. (từ trang 74 đến trang 76)
03-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 77 đến trang 88)
25,037,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner