Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 20-02-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh. (từ trang 04 đến trang 10)
20-01-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên. (từ trang 11 đến trang 14)
15-01-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. (từ trang 15 đến trang 18)
11-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2009. (từ trang 19 đến trang 25)
11-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 26 đến trang 33)
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2009. (từ trang 34 đến trang 39)
11-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc mức khen thưởng cụm thi đua hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008. (từ trang 40 đến trang 41)
16-01-2009 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt. (từ trang 42 đến trang 44)
16-01-2009 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai. (từ trang 45 đến trang 47)
16-01-2009 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất và cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền thuê đất xây dựng trụ sở cơ quan để hoạt động kinh doanh tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. (từ trang 48 đến trang 50)
16-01-2009 Quyết định số 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất Công viên nước Cần Thơ do Tổng Công ty Xây dựng số 1 thuê của Nhà nước tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 51 đến trang 52)
21-01-2009 Quyết định số 183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần đầu tư Vinh Phát thuê đất bãi bồi tại xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt để xây dựng kho chứa lương thực, thực phẩm, nông sản. (từ trang 53 đến trang 55)
21-01-2009 Quyết định số 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 09 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Nam sông Hậu (đợt 5). (từ trang 56 đến trang 58)
21-01-2009 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi chủ trương đầu tư và hủy bỏ các văn bản liên quan đến việc đầu tư xây dựng, khai thác chợ Ngã Tư xã Trung Hưng huyện Vĩnh Thạnh đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Bình Lâm. (từ trang 59 đến trang 60)
22-01-2009 Quyết định số 247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Công trình Đô thị thành phố sử dụng xây dựng đường dẫn vào điểm trung chuyển rác và điểm trung chuyển rác tại đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. (từ trang 61 đến trang 64)
19-01-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. (từ trang 65 đến trang 67)
20-01-2009 Kế hoạch số 06/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng - khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (từ trang 68 đến trang 88)
29,012,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner