Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 113 + 114 xuất bản ngày 18-10-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 03 đến trang 12)
11-08-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thới Lai. (từ trang 13 đến trang 17)
13-09-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện. (từ trang 18 đến trang 22)
22-08-2010 Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố hủy bỏ, sửa đổi và bổ sung thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. (từ trang 23 đến trang 38)
22-08-2010 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ. (từ trang 39 đến trang 52)
24-09-2010 Quyết định số 2630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ thực hiện năm 2011 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 53 đến trang 64)
27-09-2010 Quyết định số 2657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, mạng lưới bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020. (từ trang 65 đến trang 70)
15-07-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 quận Bình Thủy. (từ trang 71 đến trang 75)
15-07-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc bổ sung dự toán thu chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận về dự toán ngân sách và phân bổ thu chi ngân sách năm 2010 quận Bình Thủy. (từ trang 76 đến trang 88)
28,988,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner