Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 10-04-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. (từ trang 03 đến trang 10)
23-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về dự toán ngân sách quận và phân bổ thu chi ngân sách năm 2010 quận Bình Thủy. (từ trang 11 đến trang 15)
23-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2009 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ 2009 - 2015 của quận Bình Thủy. (từ trang 16 đến trang 17)
31-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. (từ trang 18 đến trang 37)
20-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Bình Thủy. (từ trang 38 đến trang 43)
23-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy. (từ trang 44 đến trang 47)
23-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Bình Thủy. (từ trang 48 đến trang 50)
21-12-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp. (từ trang 51 đến trang 55)
08-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Ninh Kiều. (từ trang 56 đến trang 60)
27-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010. (từ trang 61 đến trang 64)
25-02-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2010. (từ trang 65 đến trang 69)
25-02-2010 Quyết định số 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất xây dựng Đường dẫn vào Trường Trung học cơ sở Trung Thạnh xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 70 đến trang 72)
27-02-2010 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 73 đến trang 88)
32,258,113 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner