Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 20-01-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (trang 04)
20-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 05 đến trang 17)
27-12-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 (từ ngy 01/01 - 28/02/2011). (từ trang 18 đến trang 20)
04-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý liên chợ quận Ô Môn. (từ trang 21 đến trang 24)
16-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. (từ trang 25 đến trang 26)
16-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm 2011 - 2015 huyện Phong Điền. (từ trang 27 đến trang 35)
16-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2011 huyện Phong Điền. (từ trang 36 đến trang 42)
16-12-2010 Nghị quyết số SỐ 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2011. (từ trang 43 đến trang 48)
17-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 49 đến trang 55)
17-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 56 đến trang 64)
17-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 65 đến trang 75)
17-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. (từ trang 76 đến trang 83)
06-01-2011 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy bỏ dự án đầu tư Khu du lịch Cái Khế do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. (trang 84)
05-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2011. (từ trang 85 đến trang 88)
28,913,032 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner