Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 69 + 70 xuất bản ngày 05-11-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. (từ trang 03 đến trang 05)
24-07-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012. (từ trang 06 đến trang 17)
14-08-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước quận Ninh Kiều. (từ trang 18 đến trang 26)
28-08-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Ninh Kiều. (từ trang 27 đến trang 42)
03-09-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều. (từ trang 43 đến trang 51)
10-09-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc ban hành Quy chế trồng và chăm sóc cây xanh cho hộ tiểu thương, học sinh và người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 52 đến trang 60)
25-07-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 61 đến trang 82)
22-08-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Phong Điền. (từ trang 83 đến trang 89)
09-10-2008 Quyết định số 2525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục thành phố Cần Thơ, đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 90 đến trang 108)
26,204,528 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner