Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 105 + 106 xuất bản ngày 25-09-2010: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 04 đến trang 07)
10-08-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi điểm 2, khoản 5, mục B Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dan thành phố Cần Thơ về chế độ chi hành chính sự nghiệp. (trang 08)
10-08-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. (từ trang 09 đến trang 10)
15-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 11 đến trang 18)
15-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 19 đến trang 26)
15-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2010. (từ trang 27 đến trang 49)
05-08-2010 Quyết định số 2127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 50 đến trang 54)
05-08-2010 Quyết định số 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Vành đai phi trường. (từ trang 55 đến trang 57)
05-08-2010 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trụ sở Công an xã Thạnh Lợi huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 58 đến trang 60)
05-08-2010 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Thạnh Lợi huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 61 đến trang 63)
05-08-2010 Quyết định số 2132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm y tế xã Thạnh Lợi huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 64 đến trang 66)
06-08-2010 Quyết định số 2137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng thành Cụm công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng. (trang 67)
06-08-2010 Quyết định số 2138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quận Ô Môn thành Cụm công nghiệp Ô Môn. (trang 68)
06-08-2010 Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quận Bình Thủy thành Cụm công nghiệp Bình Thủy. (trang 69)
06-08-2010 Quyết định số 2140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh thành Cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh. (từ trang 70 đến trang 71)
06-08-2010 Quyết định số 2158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 72 đến trang 73)
06-08-2010 Quyết định số 2162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. (từ trang 74 đến trang 76)
06-08-2010 Quyết định số 2163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố qUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ sử dụng để làm trụ sở cơ quan tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. (từ trang 77 đến trang 79)
06-08-2010 Quyết định số 2164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng công trình Trường Tiểu học số 3 phường Thới An, quận Ô Môn và Đường dẫn vào Trường. (từ trang 80 đến trang 82)
06-08-2010 Quyết định số 2165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng Khu Tái định cư tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. (từ trang 83 đến trang 85)
11-08-2010 Quyết định số 2194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Phương án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 86 đến trang 88)
28,989,015 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner