Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 73 + 74 xuất bản ngày 10-08-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 03 đến trang 09)
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2009. (từ trang 10 đến trang 30)
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc quyết toán ngân sách năm 2008. (từ trang 31 đến trang 35)
05-06-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Ninh Kiều. (từ trang 36 đến trang 38)
14-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 39 đến trang 44)
14-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008. (từ trang 45 đến trang 50)
14-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2009 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. (từ trang 51 đến trang 52)
14-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc giao dự toán bổ sung mục tiêu năm 2009 cho Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và mua sắm trang thiết bị phục vụ an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho Công an huyện, từ nguồn tiết kiệm 10% thực hiện kiềm chế lạm phát năm 2008 chuyển sang và nguồn kết dư ngân sách năm 2008. (từ trang 53 đến trang 54)
14-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc giao chỉ tiêu thu quỹ Quốc phòng, an ninh năm 2009 cho các xã - thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 55 đến trang 56)
22-07-2009 Quyết định số 2195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng (mở rộng) trường Trung học Phổ thông Thới Long tại phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 57 đến trang 59)
22-07-2009 Quyết định số 2196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại Thiên Minh thuê đất để xây dựng cơ sở xưởng đóng tàu và xây bột gỗ, tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 60 đến trang 62)
22-07-2009 Quyết định số 2197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng công trình kè sông Trà Niền tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 63 đến trang 65)
22-07-2009 Quyết định số 2199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. (từ trang 66 đến trang 77)
23-07-2009 Quyết định số 2215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất xây dựng móng trụ số 1 đường dây 220KV Thốt Nốt - Châu Đốc - Tịnh Biên. (từ trang 78 đến trang 80)
24-07-2009 Quyết định số 2217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tái định cư tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 81 đến trang 88)
32,296,072 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner