Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 25-07-2012: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. (từ trang 03 đến trang 05)
05-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. (từ trang 06 đến trang 40)
05-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 41 đến trang 48)
05-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Cần Thơ. (từ trang 49 đến trang 57)
05-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tạm thời mức giá một số dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 58 đến trang 62)
05-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn. (từ trang 63 đến trang 65)
05-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực. (từ trang 66 đến trang 69)
05-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở phường, xã, thị trấn. (từ trang 70 đến trang 71)
05-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực. (từ trang 72 đến trang 75)
05-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. (từ trang 76 đến trang 77)
03-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 78)
03-07-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 79 đến trang 80)
05-07-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 81 đến trang 88)
32,249,448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner