Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều ban hành: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của quận Ninh Kiều. 
07-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010. 
24-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ đến năm 2015 của quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 
24-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Ninh Kiều. 
24-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 
24-12-2009 Nghị quyết số : 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách năm 2010 của quận Ninh Kiều. 
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc quyết toán ngân sách năm 2008. 
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2009. 
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. 
16-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 
16-12-2008 Nghị quyết số : 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Ninh Kiều. 
04-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng hỗ trợ kinh phí tạm thời cho bếp ăn tập thể của lực lượng dân quân thường trực tại các phường thuộc quận Ninh Kiều. 
04-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v đặt tên đường trên địa bàn quận Ninh Kiều. 
04-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách phường Hưng Lợi, phường Xuân Khánh và phường Cái Khế để thành lập các đơn vị hành chính mới thuộc quận Ninh Kiều. 
04-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 
04-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc quyết toán ngân sách năm 2007. 
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008. 
04-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về chương trình hoạt động giám sát của HĐND quận Ninh Kiều năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v phân loại đơn vị hành chính quận Ninh Kiều. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,285,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner